E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekti po razpisih (Arhiv 2016)

 

2016-11-07 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij 2017 in 2018
2016-10-20 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 (zaključen 2018-06-30)
2016-10-10 Prijava in pridobitev sredstev v okviru Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju po kreativni poti do znanja 2016/17 (zaključen 2017-07-31)
2016-09-06 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva (zaključen 2017-11-08)
2016-06-14 Prijava na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016«
2016-06-30 Sodelovanje pri prijavi na javni razpis Reactivate Intra EU job mobility scheme for unemployed 35+
2016-07-01 Prijava na Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020
2016-05-09 Prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017
2016-04-26 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja dveh znanstvenih monografij v letu 2016 (zaključen 2016-12-31)
2016-01-28 Prijava in pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za Pogodbeno leto 2016 (zaključen 2018-05-31)
2016-01-25 Sodelovanje pri prijavi na razpis akcije KA2 Strateška partnerstva v okviru programa Erasmus+