E-učilnica E-indeks Slovensko English

Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva

Tip projekta: Projekt po razpisu MIZŠ

Status: Zaključen

Datum začetka: 1. 6. 2016

Datum zaključka: 8. 11. 2017

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec, prof. dr. Uroš Pinterič

Sodelavci: skrbnica pogodbe Janja Umek, univ. dipl. prav. 

 

 

* * *

Izvedba osnovanja t.i. info točke v okviru tega projekta omogoča sledenju viziji FOŠ, da postane ena ključnih evropskih institucij znanja na svojem znanstvenem področju ter poslanstvu v katerega je vgrajena težnja po nenehnem izboljševanju kakovosti življenja, katero izobrazba nedvomno prinaša, in ki je za marsikoga v mednarodnem okvirju ključni element izboljšanja življenjskega standarda.


International Presentation of Faculty