E-učilnica E-indeks Slovensko English

Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja dveh znanstvenih monografij v letu 2016

Tip projekta: Projekt po razpisu ARRS, Založniška dejavnost

Status: Odobren

Datum začetka: 1. 1. 2016

Datum zaključka: 31. 12. 2016

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec, izr. prof. dr. Uroš Pinterič

Sodelavci: /