E-učilnica E-indeks Slovensko English

Sofinanciranje izdaje treh znanstvenih monografij v letu 201​8

 

Tip projekta: Projekt po razpisu ARRS, Založniška dejavnost

Status: Odobren

Datum začetka: 1.1.2018

Datum zaključka: 31.12.2018

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

Sodelavci: Vesna Grabnar

 

* * *

ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:

 

  1. aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
  2. pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
  3. pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
  4. pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.

 

Na podlagi slednje podlage  FOŠ v letu 2018 izdaja naslednje znanstvene monografije:

 

 

Več>>