E-učilnica Slovensko English

Projekti po razpisih (Arhiv 2015)

 

2015-10-21 Sodelovanje kot partner pri projektu AlternaTive TouRistic ACTivities in the MEditerranean (ATTRACT ME)
2015-09-16
Sodelovanje kot partner pri projektu Call for integrating Society in Science and Innovation
2015-08-27
Prijava na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 (Težišče: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma)
2015-08-25
Prijava na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 (Težišče: Človeški viri in socialna kohezivnost)
2015-07-12
Sodelovanje kot partner pri projektu Interreg Europe
2015-06-25
Sodelovanje kot partner pri projektu SocialRes
2015-06-12
Prijava na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015 (zaključen 2015-12-31)
2015-05-28
Sodelovanje kot partner pri projektu Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe
2015-05-07
Pridobitev sredstev pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016 (zaključen 2016-12-31)
2015-03-31 Sodelovanje pri projektu v okviru Programa Erasmus+, akcija KA2: Strateška partnerstva
2015-03-04 Pridobitev sredstev v okviru projekta Ključni ukrep 1, Program Erasmus+ 2015 (zaključen 2017-05-31)
2015-02-12 Prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015
2015-01-15 Prijava kot nosilec mreže za izmenjave, CEEPUS MREŽA III
2015-01-08 Sodelovanje (del National Consultation Group) pri projektu ERASMUS+ NAKVIS, EIQAS
2015-01-06 Sodelovanje kot partner pri projektu Marie Sklodowska-Curie ITN Action