Canvas Spletni referat Slovensko English

Prijava na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 (Težišče: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma)

Tip projekta:

Status:

Datum začetka:

Datum zaključka:

Nosilec:

Sodelavci: