E-učilnica E-indeks Slovensko English

Prijava na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 (Težišče: Človeški viri in socialna kohezivnost)

Tip projekta:

Status:

Datum začetka:

Datum zaključka:

Nosilec:

Sodelavci: