E-učilnica E-indeks Slovensko English

Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (278. JR)

 

Tip projekta: Projekt po razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Status: Odobreni dve gostovanji

Datum začetka: 2019

Datum zaključka: 2020

* * *

OPIS PROJEKTA:

Namen projekta je okrepiti povezovanje slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini in njihove matične organizacije, s slovenskimi visokošolskimi zavodi, natančneje s Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu. Krepitev teh povezav bo pripomogla h kroženju in plemenitenju znanja in internacionalizaciji slovenskega visokošolskega prostora.

Prvo pedagoško sodelovanje bo trajalo v obdobju od 4. 9. 2019 do 3. 9. 2020. Drugo pedagoško sodelovanje bo trajalo v obdobju od 4.11.2019 do 3.11.2020.