E-učilnica E-indeks Slovensko English

KA131 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za pogodbeno leto 2021

Tip projekta: Projekt po razpisu CMEPIUS, Evropska Komisija

Status: Odobren

Datum začetka: 1.9.2021

Datum zaključka: 31.10.2023

* * *

Akreditacijska številka: 2021-1-SI01-KA131-HED-000008894

Številka zadeve: KA131-HED-15/2021

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2021 – 2027