E-učilnica Slovensko English

KA-103 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za pogodbeno leto 2019

 

Tip projekta: Projekt po razpisu CMEPIUS, Evropska Komisija

Status: Odobren

Datum začetka: 1.6.2019

Datum zaključka: 31.5.2021

 

* * *

 

Akreditacijska številka: 2019-1-SI01-KA103-060119

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2014 – 2020

Project card