E-učilnica E-indeks Slovensko English

Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdaje ​šestih znanstvenih monografij v letu 201​7

Tip projekta: Projekt po razpisu ARRS, Založniška dejavnost

Status: Zaključen

Datum začetka: 1.1.2017

Datum zaključka: 31.12.2017

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

Sodelavci: Vesna Grabnar

 

* * *

ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:

 

  1. aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
  2. pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
  3. pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
  4. pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.

 

Na podlagi slednje podlage je FOŠ v letu 2017 izdal naslednje znanstvene monografije:

 

 

Več>>