E-učilnica Slovensko English

Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanje znanstvenih monografij v letu 2019

 

Tip projekta: Projekt po razpisu ARRS, Založniška dejavnost

Status: Odobren

Datum začetka: 1.1.2019

Datum zaključka: 31.12.2019

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

Sodelavci: Vesna Grabnar

* * *

ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:


Na podlagi zgoraj navedenega FOŠ v letu 2019 izdaja naslednji znanstveni monografiji:

  1. Lea Šuc: Delovni terapevt v inkluzivni šoli: Trenutno stanje in smernice
  2. Mirko Markič in Damijan Kreslin: Vplivi uporabe managerskih orodij na donosnost podjetij