E-učilnica E-indeks Slovensko English

Sofinanciranje izdajanja domače znanstvene publikacije z naslovom Izzivi prihodnosti za leti 2021 in 2022

 

Tip projekta: Projekt po razpisu ARRS, Založniška dejavnost

Status: Odobren

Datum začetka: 1.1.2021

Datum zaključka: 31.12.2022

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

 

* * *

Izzivi prihodnosti je znanstvena revija, ki poskuša odgovarjati na ključna vprašanja družbene teme pri čemer akademsko rigoroznost nadgrajuje z inovativnostjo v tematikah in pristopu.

 

Izdajatelj: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

Glavni in odgovorni urednik: Annmarie Gorenc Zoran

Izdaje: Revija izhaja v elektronski obliki, štirikrat letno: februar, maj, avgust in november.

ISSN: 2463-9281.

 

Več>>