E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future, November 2018, letnik / volume 3, številka / number 4

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

 

Katia Saliba, Annmarie Gorenc Zoran
Measuring Higher Education Services Using the SERVQUAL Model

Marie-Therese Khalil, Maja Meško
Effect of Age and Gender on Body Shape and Physical Activity

Tanja Balažic Peček, Franc Brcar
Procesi avtopoieze: kvalitativni pristop za obvladovanje organizacije v temeljnih procesih