E-učilnica E-indeks Slovensko English

Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanje znanstvenih monografij v letu 2020

 

Tip projekta: Projekt po razpisu ARRS, Založniška dejavnost

Status: Odobren

Datum začetka: 1.1.2020

Datum zaključka: 31.12.2020

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

Sodelavci: Vesna Grabnar

* * *

ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:


Na podlagi zgoraj navedenega FOŠ v letu 2020 izdaja naslednje znanstvene monografije:

  1. Annmarie Gorenc Zoran, idr.: Gradniki novih organizacijskih modelov,
  2. Tine Bertoncel: Družba 5.0: Izzivi prihodnosti, 
  3. Janko Plešnik, Boris Bukovec: Vodenje in pripadnost v osnovni šoli.