E-učilnica E-indeks Slovensko English

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR).

Naložba v vašo prihodnost I eu-skladi.si

* * *

Tip projekta: Projekt po 6. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK).

Predvidena vrednost operacije: 38.264,78 EUR

Znesek sofinanciranja: 28.459,18 EUR

Trajanje operacije: 17. 05. 2021 - 28. 07. 2023

* * *

OPIS IN CILJI PROJEKTA

Glavni cilji projekta so razvoj novega podjetniškega modela s področja robotike za podjetja, podjetnike in zaposlene, predvsem zaposlene, ki so manj usposabljani in nižje izobraženi ter v zelo omejenem obsegu obvladujejo digitalne tehnologije, komunikacijska orodja in omrežja. Te so podlaga za robotizacijo, ki nevzdržno raste v avtomobilizmu, farmaciji itn. Regija DBK je gospodarsko najbolj rastoča regija v SLO in po podatkih GZS je to tudi regija z največjim deležem robotiziranosti procesov.

Z operacijo bomo prispevali k boljši konkurenčnosti podjetij, izboljšanju kompetenc zaposlenih ter k novim znanjem na področju robotike, kar se usklajuje s ciljem področja S4. V operaciji se bo razvil nov program, ki bo omogočal CS pridobitev kompetenc s področja robotike, dvig konkurenčnosti, uvedbi robotov v podjetja ter vzpostavitev novih delovnih mest.

Operacija bo pripravila izhodišče za razvoj kompetenčnega centra robotike na območju DBK, ki bo spodbujal inovativno razmišljanje CS in njihovo mreženje. Pri tem gre za inovativno razvojno usmeritev in za prenos primerov dobrih praks iz tujine v lokalna okolja in regionalni prostor DBK. S tem bomo omogočali nadgradnjo programa, posledično pa tudi trajnost, tržnost operacije po končanju sofinanciranja le te.

Glavni poudarki operacije so priprava in izvedba novega podjetniškega modela, ki vključuje:

(1) priprava izhodišč za kompetenčni center robotike;

(2) razvoj, vzpostavitev ter izvedba programa 'Robo start za zaposlene - ROBO', ki bo krepil kompetence, nujno potrebne za Industrijo 4.0.;

(3) spletno okolje za izmenjavo vsebin in dobrih praks za vzpodbujanje razvoja in povezovanja podjetij, podjetnikov in zaposlenih v poslovno mrežo na področju robotike.

V kolikor želite biti (vi, vaše podjetje ali vaši zaposleni) vključeni v nadaljnji razvoj robotike na področju LAS DBK in z nami sooblikovati nov podjetniški model s področja robotike za podjetja, vas toplo vabimo, da nas kontaktirate na projektna-pisarna@fos-unm.si.

Projektna spletna stran robo.rc-nm.si

* * *

Partnerji projekta:

1. Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (prijavitelj projekta),

2. Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj d.o.o.,

3. Čarunalnik – društvo za napredno uporabo računalnikov.

* * *

Objava v medijih: 
- Vaš kanal, dne 7. februarja 2023, prispevek Roboti med nami. 

* * *

DOGODEK ROBOSTAR

Partnerji projekta »Roboti med nami« organiziramo zaključni dogodek Robostar. Na dogodku bodo nastopili strokovnjaki s področja robotike v Sloveniji, predstavili bomo izhodišča za vzpostavitev kompetenčnega centra robotike DBK in podelili potrdila udeležencem usposabljanja ROBO.

Dogodek bo 30. novembra 2022, s pričetkom ob 8.30 uri, v Kulturnem domu Straža.

Robostar je namenjen širjenju poslovne mreže vseh, ki jih zanima področje robotizacije in deljenju dobrih praks s področja robotizacije. Predavatelji na dogodku bodo naslednji strokovnjaki iz prakse:

Predavatelji na dogodku bodo naslednji strokovnjaki iz prakse:

Na dogodek se lahko prijavite TUKAJ. Prijave zbiramo do 27. novembra 2022. 

* * *

USPOSABLJANJE ROBO

V sklopu projekta smo razvili izobraževalna modula na temo robotike, ki temeljita na praktičnih izkušnjah podjetij. Brezplačno usposabljanje z naslovom ROBO smo izvedli 9. in 10. novembra 2022, na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. 

Usposabljanje je potekalo na način, da so udeleženci spoznali različne vrste robotov (robotske roke, scara roboti, humanoidi,..) ter njihovo uporabo. Udeleženci so imeli praktični prikaz na učni celici, kjer so videli osnovno upravljanje robotske roke, izbiro in nastavljanje robotskih koordinatnih sistemov in programiranje enostavnih programov na robotskem kontrolerju.

V letu 2024 načrtujemo ponovitev usposabljanja. V kolikor bi si želeli udeležiti usposabljanja, vas vabimo, da nam pišete na e-naslov projektna-pisarna@fos-unm.si. 

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu projektna-pisarna@fos-unm.si.

* * *