E-učilnica E-indeks Slovensko English

Roboti med nami


Tip projekta: Projekt po razpisu 6 javni poziv LAS DBK ESRR

Status: Odobren

Trajanje: 15. 03. 2021 - 28. 07. 2023

* * *

OPIS IN CILJI PROJEKTA

Glavni cilji projekta so razvoj novega podjetniškega modela s področja robotike za podjetja, podjetnike in zaposlene, predvsem zaposlene, ki so manj usposabljani in nižje izobraženi ter v zelo omejenem obsegu obvladujejo digitalne tehnologije, komunikacijska orodja in omrežja. Te so podlaga za robotizacijo, ki nevzdržno raste v avtomobilizmu, farmaciji itn. Regija DBK je gospodarsko najbolj rastoča regija v SLO in po podatkih GZS je to tudi regija z največjim deležem robotiziranosti procesov.

Z operacijo bomo prispevali k boljši konkurenčnosti podjetij, izboljšanju kompetenc zaposlenih ter k novim znanjem na področju robotike, kar se usklajuje s ciljem področja S4. V operaciji se bo razvil nov program, ki bo omogočal CS pridobitev kompetenc s področja robotike, dvig konkurenčnosti, uvedbi robotov v podjetja ter vzpostavitev novih delovnih mest.

Operacija bo pripravila izhodišče za razvoj kompetenčnega centra robotike na območju DBK, ki bo spodbujal inovativno razmišljanje CS in njihovo mreženje. Pri tem gre za inovativno razvojno usmeritev in za prenos primerov dobrih praks iz tujine v lokalna okolja in regionalni prostor DBK. S tem bomo omogočali nadgradnjo programa, posledično pa tudi trajnost, tržnost operacije po končanju sofinanciranja le te.

Glavni poudarki operacije so priprava in izvedba novega podjetniškega modela, ki vključuje:

(1) priprava izhodišč za kompetenčni center robotike;

(2) razvoj, vzpostavitev ter izvedba programa 'Robo start za zaposlene - ROBO', ki bo krepil kompetence, nujno potrebne za Industrijo 4.0.;

(3) spletno okolje za izmenjavo vsebin in dobrih praks za vzpodbujanje razvoja in povezovanja podjetij, podjetnikov in zaposlenih v poslovno mrežo na področju robotike.

V kolikor želite biti (vi, vaše podjetje ali vaši zaposleni) vključeni v nadaljnji razvoj robotike na področju LAS DBK in z nami sooblikovati nov podjetniški model s področja robotike za podjetja, vas toplo vabimo, da nas kontaktirate na projektna-pisarna@fos-unm.si.

 

POZIV K SODELOVANJU NA PROJEKTU - USPOSABLJANJE ROBO

V sklopu projekta smo razvili izobraževalna modula na temo robotike, ki temeljita na praktičnih izkušnjah podjetij. Brezplačno usposabljanje z naslovom ROBO bomo izvedli 9. in 10. novembra 2022 na obočju LAS Dolenjska in Bela krajina. Do 21.10. 2022 oziroma do zapolnitve mest zbiramo prijave na elektronskemu naslovu projektna-pisarna@fos-unm.si.

Število vključenih udeležencev je omejeno na 20.

PROGRAM USPOSABLJANJA ROBO

 

PARTNERJI:

1. Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

2. Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o.

3. Čarunalnik - društvo za napredno uporabo računalnikov