E-učilnica E-indeks Slovensko English

Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (257. JR)

 

Tip projekta: Projekt po razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Status: Odobren

Datum začetka: 3.9.2018

Datum zaključka: 2.9.2019

Nosilec: izr. prof. Dr (Združene države Amerike) Annmarie Gorenc Zoran

Sodelavci: /

 

* * *

OPIS PROJEKTA:

Namen projekta je okrepiti povezovanje slovenskega doktorja znanosti, ki deluje v tujini in njegove matične organizacije, s slovenskimi visokošolskimi zavodi, natančneje s Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu. Krepitev teh povezav bo pripomogla h kroženju in plemenitenju znanja in internacionalizaciji slovenskega visokošolskega prostora.

Pedagoško sodelovanje bo trajalo v obdobju od 3. 9. 2018 do 2. 9. 2019.