E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekt KA220 - A-CCT: Digital Content Development for Integrating Cloud Technologies into Formal and Distance Vocational Education


Tip projekta: Projekt po razpisu Erasmus+2021, Ključni ukrep 2 - Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS, Evropska Komisija)

Status: Odobren

Datum začetka: 01. 11. 2021

Datum zaključka: 29. 02. 2024

* * *

Akreditacijska številka: 2021-1-SI01-KA220-VET-000034641

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2021 – 2027

Project card

* * *

OPIS IN CILJI PROJEKTA

Projekt A-CCT - Razvoj izobraževalnih modulov in preostalih platform za oblakovno računalništvo (ang. Cloud computing) z namenom prispevka k inovacijam v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter k zagotovitvi razvoja digitalnih kompetenc.

Eden največjih izzivov izobraževalnega sistema je, da se ljudje učijo na različne načine in z različno hitrostjo. Čeprav ima vsak od študentov različno raven učnih sposobnosti in različne interese, se v izobraževalnih ustanovah zagotavlja enotno izobraževanje za vse. Ugotovljeno je bilo, da so tehnologija v oblaku, umetna inteligenca in medomrežje stvari na vrhu digitalnih kompetenc okvira DigCompEdu in da obstajajo kompetence ter poklici, ki jih je še potrebno razviti. V skladu z okvirom DigCompEdu in našo analizo potreb, bo A-CCT projekt razvil inovativno učno gradivo, ki bo združljivo s področjem naslednjih kompetenc: informacijska in podatkovna pismenost, ustvarjanje digitalnih vsebin in reševanje problemov.

A-CCT projekt se nanaša na potrebo po izobraževanju učiteljev, ki so odgovorni za usposabljanje posameznikov na področju oblakovnega računalništva. S tem namenom bomo razvili module oblakovnega računalništva, ki bodo vsebovali inovativne tehnike in ocenjevalno platformo za natančnejše ocenjevanje učencev. Vsebina bo obogatena z dodajanjem aplikacij oblačnega računalništva k razvitim modulom. Zagotovili bomo, da bo lahko več učiteljev in udeležencev izobraževanja uporabljalo ali pa se udeleževalo izobraževanj v obliki odprtih spletnih tečajev. Tako bo projekt prispeval k usposabljanju študentov s tistimi kvalifikacijami, ki jih trg dela išče.

Spletna stran projekta: https://www.acctproject.eu/.

PARTNERJI:

  1. PAYDAS EGITIM KULTUR VE SANAT DERNEGI, TR
  2. VISOKO UCILISTE ALGEBRA, HR
  3. Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, SI
  4. Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca, RO
  5. Prios Kompetanse AS, NO
  6. Nefinia, NE