E-učilnica E-indeks Slovensko English

Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanje znanstvenih monografij v letu 2022

 

Tip projekta: Projekt po razpisu ARRS, Založniška dejavnost

Status: Odobren

Datum začetka: 1.1.2022

Datum zaključka: 31.12.2022

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

Sodelavci: Vesna Grabnar

* * *

ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:


Na podlagi zgoraj navedenega FOŠ v letu 2022 izdaja naslednjo znanstveno monografijo:

  1. Mateja Kalan in Maja Meško: Model avtopoietskega vodenja - 2. del (empirična raziskava)