E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekti po razpisih (Arhiv 2014)

 

2014-10-21 Prijava kot partner na Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij
2014-09-17 Prijava na Javni Razpis START-Danube Region Project Fund
2014-05-09 Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
2014-03-26 Raziskovalni projekti ARRS (Prestrukturiranje in financiranje urbanih struktur in njihovih oskrbovalnih mrež v starajoči se Evropi)
2014-04-04 Sodelovanje pri organizaciji STARTUP VIKENDA NOVO MESTO
2014-09-01 KA2 Prijava kot nosilec projekta na razpis v okviru Programa Erasmus+, akcije KA2: Strateška partnerstva
2014-03-12 Prijava na projekt Fundamental Rights (JUSTICE) kot partner v konzorciju
2014-01-30 FP7: FIDERECO Financing and development of retirement communities
2014-01-30 Call for proposals for social policy experimentations supporting social investments, PROGRESS
2014-01-30 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013
2014-01-02 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva