E-učilnica E-indeks Slovensko English

Raziskovalni projekti ARRS (Prestrukturiranje in financiranje urbanih struktur in njihovih oskrbovalnih mrež v starajoči se Evropi)

Tip projekta:

Status:

Datum začetka:

Datum zaključka:

Nosilec:

Sodelavci: