E-učilnica E-indeks Slovensko English

KA103 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za pogodbeno leto 2020

 

Tip projekta: Projekt po razpisu CMEPIUS, Evropska Komisija

Status: Odobren

Datum začetka: 1.6.2020

Datum zaključka: 31.5.2022

* * *

Akreditacijska številka: 2020-1-SI01-KA103-075549

Številka zadeve: KA1-HE-14/20

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2014 – 2020

Project card