E-učilnica E-indeks Slovensko English

Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR)

Tip projekta: Projekt po razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Status: Zaključen

Datum začetka: 1.9.2017

Datum zaključka: 1.9.2018

Nosilec: prof. dr. Uroš Pinterič

Sodelavci: /

 

* * *

OPIS PROJEKTA:

Namen projekta je okrepiti povezovanje slovenskega doktorja znanosti, ki deluje v tujini in njegove matične organizacije, s slovenskimi visokošolskimi zavodi, natančneje s Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu. Krepitev teh povezav bo pripomogla h kroženju in plemenitenju znanja in internacionalizaciji slovenskega visokošolskega prostora.

Pedagoško in /ali raziskovalno sodelovanje bo trajalo v obdobju od 1. 9. 2017 do 1. 9. 2018.