E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poletna šola 2024 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je namenjena vsem študentom, ki želijo preko neformalnega izobraževanja pridobiti znanja iz kovčinga v organizacijah in pri tem pridobiti kreditne točke (ECTS) ter vsem, ki jih tematika zanima. S poletno šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva.

Z vsebino Poletne šole udeležencem omogočamo:

Poletna šola je namenjena:

Poletno šolo Kovčing v organizaciji bomo izvedli na daljavo v ZOOM okolju.