E-učilnica E-indeks Slovensko English

Zimska šola 2023: Družbena odgovornost in trajnostni razvoj (DOTR)

 

Zimska šola 2023 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je namenjena vsem študentom, ki želijo preko neformalnega izobraževanja pridobiti znanja iz področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja in pri tem pridobiti kreditne točke (ECTS) ter vsem, ki jih tematika zanima.

Z Zimsko šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Z izvedbo zimske šole povečujemo vpetost fakultete v okolje in spodbujamo sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva.

Združeni narodi so že leta 2015 sprejeli Agendo 2030: Spremenimo svet, v kateri so opredelili 17. temeljnih ciljev, h katerim stremijo sodobne družbe, podjetja in druge organizacije do leta 2030. V podporo uresničevanju teh ciljev si je tudi EU zadala 6 ključnih usmeritev do leta 2024. Ena izmed le-teh je Evropski Zeleni dogovor, s katerim želi EU spodbuditi podjetja in druge organizacije k zelenemu prehodu, da bi zmanjšali ogljični odtis in da bi EU postala prva podnebno nevtralna celina do leta 2050.

Zimska šola 2023 - Družbena odgovornost in trajnostni razvoj (DOTR) je eden izmed načinov, da lahko skupaj prispevamo k razvoju posameznika, organizacij in celotne družbe na tem področju. Z vsebino Zimske šole želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

V Zimski šoli 2023 - Družbena odgovornost in trajnostni razvoj (DOTR) se boste seznanili z najaktualnejšimi globalnimi in EU usmeritvami na področju DO in TR ter spoznali, kako jih vpeljati v svojo poslovno prakso. Spoznali boste ključna teoretična spoznanja predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve s področja DO in TR, ki jih organizacije uporabljajo na svoji poti do kakovosti in odličnosti. Ker bo v Zimski šoli ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji in izkušenj širokega nabora gostujočih predavateljev iz prakse, smo prepričani, da bodo udeleženci Zimske šole preusmerili tudi svojo poslovno prakso v bolj zeleno.

Zimsko šolo 2023 - Družbena odgovornost in trajnostni razvoj (DOTR) bomo izvedli na daljavo v MS Teams okolju.