E-učilnica E-indeks Slovensko English

Izvajalca

 

ddr. Matjaž Mulej

 • Zaslužni profesor teorije sistemov in inovacij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.
 • Avtor dialektične teorije sistemov in teorije inovativnega poslovanja (za tranzicijske razmere).
 • Član 3 mednarodnih akademij znanosti in umetnosti, predsednik IASCYS (Mednarodne akademije sistemskih in kibernetskih znanosti, Dunaj, 2010-2012), ki jo je ustanovila IFSR (Mednarodna federacija za sistemsko raziskovanje z 38 asociacijami članicami in članstvom na vseh celinah), ko je bil njen predsednik, itd.
 • Dvakrat jugoslovanski prvak v tenisu in 35 let športni funkcionar.
 • Soustanovitelj mednarodne konference PODIM, ki se vrsti že preko 40 let, in STIQE.
 • Trenutno aktiven v IRDO Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti.
 • Leta 2013 imenovan za častnega občana Maribora zaradi znanstvenih in drugih dosežkov.
 •  

 

mag. Anita Hrast

 

 • Soustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (od 2004 dalje).
 • Višja predavateljica na DOBA - Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (dodiplomski in podiplomski študij).
 • Leta 2012 je pridobila certifikat ECQA Certified Social Responsibility Manager (trainer) - ECQA trener na področju usposabljanja kandidatov za vodjo za družbeno odgovornost.
 • Leta 2020 je pridobila Certifikat o končani mednarodni šoli CSR School 2020 - Corporate Sustainability & Responsibility School v organizaciji CSR Hellas (Grčija).