E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

Ponedeljek, 6. februar 2023 predavatelj / gost ura

Odprtje zimske šole in nagovor dekana in direktorja GZDBK

prof. dr. Boris Bukovec

Tomaž Kordiš

16.00 - 16.10

1. Modul: UVOD v DO in TR ter GLOBALNE USMERITVE

 • Sistemski vidiki DO in TR.
 • Razprava: DO in TR - svetovne razsežnosti - rveganja in plivi na nacionalne politike.
 • DO in TR: Globalne usmeritve.
 • Razprava: Globalne usmeritve in vpliv na podjetja ter druge organizacije, posameznike.

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej (EPF, IRDO)

mag. Anita Hrast (IRDO)

16.10 - 20.00
Četrtek, 9. februar 2023         predavatelj / gost ura

2. Modul: STRATEŠKI POGLED NA DO IN TR V ORGANIZACIJI

 • Kaj je DO in kaj TR: osnovni pojmi in teoretska izhodišča.
 • Razprava: Vključevanje DO in TR v podjetje, organizacijo.
 • Strateški pogled na uvajanje DO in TR v podjetje, organizacijo.

mag. Anita Hrast (IRDO)

16.00 - 20.00
Petek, 10.  februar 2023 predavatelj / gost ura

3. Modul: OSREDNJE TEME DO IN VKLJUČUJOČE SODELOVANJE Z DELEŽNIKI

 • ISO26000:2010 in osrednje teme.
 • Razprava: Identifikacija in vključujoče sodelovanje z deležniki.
 • Primeri dobrih praks: Horus nagrajenci in prejemniki certifikatov.

mag. Anita Hrast (IRDO)

vabljeni gosti iz prakse

16.00 - 20.00
Ponedeljek, 13. februar 2023 predavatelj / gost ura

4. Modul: POROČANJE O DO IN TR

 • Poročanje o DO in TR ter uporaba ključnih orodij
 • Razprava: Kaj prinašajo nove direktive in kje so nove priložnosti.
 • Primeri dobrih praks: Horus nagrajenci in prejemniki certifikatov.

mag. Anita Hrast (IRDO)

vabljeni gosti iz prakse

16.00 - 20.00
Sreda, 15. februar 2023 predavatelj / gost ura

5. Modul: MREŽE, CERTIFIKATI, NAGRADE, PRIZNANJA NA PODROČJU DO IN TR

 • Predstavitev mrež na področju DO in TR v Sloveniji in tujini.
 • Razprava: V katere mreže se lahko vključimo in kako.
 • Primeri dobrih praks: Certifikati, nagrade, priznanja, mreže.

mag. Anita Hrast (IRDO)

vabljeni gosti iz prakse

16.00 - 20.00
Ponedeljek, 20. februar 2023
predavatelj / gost ura

6. Modul: MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV

 • Osnove merjenja družbenih učinkov.
 • Razprava: Kako merimo družbene učinke v naši organizaciji?
 • Priprava na pisni izpit, ki se ga opravlja doma – osvežitev znanja.

mag. Anita Hrast (IRDO)

vabljeni gosti iz prakse

16.00 - 20.00
Sreda, 8. marec 2023
predavatelj / gost ura

7. Modul: PREDSTAVITEV DOMAČIH NALOG IN PODELITEV CERTIFIKATOV

 • Predstavitev domačih nalog po modulih.
 • Razprava: analiza opravljenih domačih nalog in skupne ugotovitve.
 • Evalvacija opravljenega dela.
mag. Anita Hrast (IRDO)
16.00 - 18.30
Zaključek zimske šole s podelitvijo certifikatov in neformalno druženje
prof. dr. Boris Bukovec 18.30 - 20.00