E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poletna šola 2022: SRO - Sistem ravnanja z okoljem 

Poletna šola 2022 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je namenjena vsem študentom, ki želijo preko neformalnega izobraževanja pridobiti znanja iz sistemov ravnanja z okoljem in pri tem pridobiti kreditne točke (ECTS) ter vsem, ki jih tematika zanima.

S Poletno šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Z izvedbo poletne šole povečujemo vpetost fakultete v okolje in spodbujamo sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva.

 Z vsebino Poletne šole SRO – Sistem ravnanja z okoljem želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

V Poletni šoli 2022: SRO – Sistem ravnanja z okoljem se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve s področja ravnanja z okoljem, ki jih organizacije uporabljajo na svoji poti do kakovosti in odličnosti. Ker bo v Poletni šoli ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji in izkušenj širokega nabora gostujočih predavateljev iz prakse, smo prepričani, da bodo udeleženci Poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.

Poletno šolo SRO – Sistem ravnanja z okoljem bomo izvedli na daljavo v MS Teams okolju.