E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poletna šola 2018: PO - Poslovna odličnost

Poletna šola 2018 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, je namenjena vsem študentom, ki si želijo hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter mentorjem delovne prakse z namenom pridobivanja kompetenc iz poslovna odličnosti. S Poletno šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva kot tudi s sorodnimi visokošolskimi zavodi.

Z vsebino Poletne šole želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

• Celostno obvladovanje temeljnega znanja na področju kakovosti in poslovne odličnosti.
• Internalizacija temeljnih gradnikov sodobne paradigme kakovosti in odličnosti.
• Poznavanje in razumevanje filozofije, pristopov in modelov odličnosti ter usposobljenost za njihovo
  uporabo v praksi.
• Poznavanje in razumevanje avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti,
  temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja.
• Razumevanje in uporaba metod kritične analize ter njihova uporaba pri reševanju problemov s
  področja kakovosti in poslovne odličnosti.
• Poznavanje in razumevanje procesov, procesno zasnovane organizacije ter sposobnost
  obvladovanja nenehnega izboljševanja
• Organizacijske in vodstvene spretnosti za ciljno usmerjanje dela v organizaciji.

V Poletni šoli 2018 se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije uporabljajo na svoji poti do kakovosti in odličnosti. Ker bo v Poletni šoli ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji (TPV d.o.o. in Upravna enota Novo mesto) smo prepričani, da bodo udeleženci Poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.

  • Vabilo
  • Program
  • Prijava
  • Izvajalci
  • Sponzorji
  • Fotogalerija
  • Novomeški utrip