E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poletna šola 2021: SVK - Sistem vodenja kakovosti

Poletna šola 2021 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je namenjena vsem študentom, ki želijo preko neformalnega izobraževanja pridobiti znanja iz sistemov vodenja kakovosti in pri tem pridobiti kreditne točke (ECTS) ter vsem, ki jih tematika zanima. S Poletno šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva kot tudi s sorodnimi visokošolskimi zavodi.

Z vsebino Poletne šole želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

V Poletni šoli 2021 se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije uporabljajo na svoji poti do kakovosti. Ker bo v Poletni šoli ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji smo prepričani, da bodo udeleženci Poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.

Poletno šolo bomo izvedli na daljavo v MS Teams okolju.