E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poletna šola FOŠ 2012: Sistem vodenja kakovosti

Poletna šolaPoletna šola 2012 je projekt Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, namenjen vsem študentom, ki si želijo hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter mentorjem delovne prakse z namenom pridobivanja kompetenc iz področja vodenja kakovosti. S projektom želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva kot tudi s sorodnimi visokošolskimi zavodi doma in v tujini.

Z vsebino projekta želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

V projektu se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja mednarodnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije doma in po svetu uporabljajo na svoji poti do kakovosti. Ker bo v projektu ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji (Trimo d.d., TPV d.d., Upravna enota Novo mesto) smo prepričani, da bodo udeleženci poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.

Vabilo