E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poletna šola 2020: PO - Poslovna odličnost

Poletna šola 2020 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je namenjena vsem študentom, ki želijo preko neformalnega izobraževanja pridobiti znanja iz poslovne odličnosti in pri tem pridobiti kreditne točke (ECTS) ter vsem, ki jih tematika zanima. S Poletno šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Z izvedbo poletne šole povečujemo vpetost fakultete v okolje in spodbujamo sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva kot tudi s sorodnimi visokošolskimi zavodi.

Z vsebino Poletne šole želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

V Poletni šoli 2020 se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije uporabljajo na svoji poti do kakovosti in odličnosti. Ker bo v Poletni šoli ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji in izkušenj širokega nabora gostujočih predavateljev iz prakse, smo prepričani, da bodo udeleženci Poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.

Poletno šolo Poslovna odličnost bomo izvedli na daljavo v MS Teams okolju.