E-učilnica E-indeks Slovensko English

ZIMSKA ŠOLA 2022: OV - Odličnost vodenja

Prva Zimska šola, ki bo imela mednarodno zasedbo strokovnjakov iz uglednih inštitucij

 

Zimska šola 2022 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je namenjena vsem študentom, ki želijo preko neformalnega izobraževanja pridobiti znanja iz področja odličnosti vodenja in pri tem pridobiti ECTS kreditne točke. Z zimsko šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva.

Z vsebino Zimske šole udeležencem omogočamo:

• Pridobitev certifikata FOŠ: Animator odličnosti vodenja.
• Spoznavanje in razumevanje gradnikov odličnosti vodenja, ki v sodobnem času predstavljajo ključne
  razlike med povprečnimi in odličnimi vodji oziroma organizacijami.
• Mreženje z odličnimi vodji in strokovnjaki iz Slovenije in tujine.
• Spoznavanje najboljših praks odličnega vodenja.
• Pridobivanje idej za nenehno izboljševanje lastnega procesa vodenja ter odličnosti
  poslovanja organizacij.
• Sistemsko vodenje analiz študij primerov in priprave predlogov izboljšav na področju vodenja.
• Pridobitev 6 ECTS točk na VS ali MAG stopnji

Zimska šola je namenjena:

Študentom Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu in drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji.

Zimsko šolo Odličnost vodenja bomo izvedli na daljavo.