E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

Ponedeljek, 31. januar 2022 predavatelj / gost ura

Odprtje zimske šole in nagovor dekana in direktorja GZDBK

prof. dr. Boris Bukovec

Tomaž Kordiš

16.00 - 16.10
Predstavitev vsebine in poteka Zimske šole 2022: OV -  Odličnost vodenja
doc. dr. Tatjana Dragovič 16.10 - 16.45

Celostni pristop k vodenju

Uvodna delavnica na temo matrike vodenja

Intervju z gostom iz večje organizacije:
Mojca Vidmar Berus, direktorica korporativne ekonomike,  Krka d.d. 

doc. dr. Tatjana Dragovič

 

 

 

17.00 - 20.00
Sreda, 2. februar 2022         predavatelj / gost ura

Prvi sklop veščin iz matrike vodenja -
Komunikacijske in motivacijske veščine:
• Načini razmišljanja.
• Strateška komunikacija.
• Aktivno poslušanje in filtri v komunikaciji.
• Moč povratne informacije.
• Motivacijski in informacijski meta programi.

Intervju z gostom iz večje organizacije:
Jerome Michon, project manager, Medicines sans Frontiers. 

doc. dr. Tatjana Dragovič

 

 

 

 

 

16.00 - 20.00

Študija primera 1:
• Analiza primera iz perspektive komunikacijskih in motivacijskih
   veščin.
• Oblikovanje načrta za nenehno izboljševanje.
• Refleksija dejavnikov, ki vplivajo na implementacijo načrta za
  nenehno izboljševanje.

 
Petek, 4.  februar 2022 predavatelj / gost ura

Drugi sklop veščin iz matrike vodenja -
Veščine strateškega razmišljanja:
• Strateško upravljanje, strateško načrtovanje in strateško
   razmišljanje.
• Pet kompetenc strateškega razmišljanja.
• Postavljanje ciljev.
• Členitev ciljev.
• Analiza ciljev.
• Akcijski načrt.
• Strategije odločanja.

Intervju z gostom iz večje organizacije:
Marijan Ivanuša, senior adviser, World Health Organisation.

mag. Bernarda Potočnik

Karmen Šemrl

 

 

 

 

 

16.00 - 20.00

Študija primera 2:
• Analiza primera iz perspektive veščin strateškega razmišljanja.
• Oblikovanje načrta za nenehno izboljševanje.
• Refleksija dejavnikov, ki vplivajo na implementacijo načrta za
  nenehno izboljševanje.

Ponedeljek, 7. februar 2022 predavatelj / gost ura

Tretji sklop veščin iz matrike vodenja -
Veščine sistemskega razmišljanja:

• Značilnosti uspešnih in neuspešnih sistemov.
• Arhetipi sistemov. 

Intervju z gostom iz večje organizacije:
Anka Brus, direktorica, Agivit Solution d.o.o. 

mag. Bernarda Potočnik

Karmen Šemrl

 

 


16.00 - 20.00

Študija primera 3:
• Analiza primera iz perspektive veščin sistemskega razmišljanja.
• Oblikovanje načrta za nenehno izboljševanje.
• Refleksija dejavnikov, ki vplivajo na implementacijo načrta za
  nenehno izboljševanje.

Sreda, 9. februar 2022 predavatelj / gost ura

Četrti sklop veščin iz matrike vodenja -
Osebnostne veščine:

• Upravljanje z notranjimi stanji.
• Avtentično vodenje.

Intervju z gostom iz večje organizacije:
doc. dr. Marija Mikačič Turnšek, nekdanja sekretarka Državnega sveta RS in
doc. dr. Tit Turnšek, nekdanji minister za obrambo Slovenije.


doc. dr. Tatjana Dragovič

 

 

 

 

16.00 - 20.00

Študija primera 4:
• Analiza primera iz perspektive osebnostnih veščin.
• Oblikovanje načrta za nenehno izboljševanje.
• Refleksija dejavnikov, ki vplivajo na implementacijo načrta za
  nenehno izboljševanje.

Petek, 11. februar 2022
predavatelj / gost ura

Predstavitve osnutkov seminarskih nalog udeležencev in diskusija
(odličnost vodenja; celostni pristop k vodenju; komunikacijske in motivacijske veščine; veščine strateškega razmišljanja; veščine sistemskega razmišljanja; osebnostne veščine; študija primera)

doc. dr. Tatjana Dragovič

 

 

16.00 - 20.00
Intervju z gostom iz večje organizacije:
Natalija Doles Planinšek, direktorica sektorja notranje revizije, NKBM d.d.. 
Petek, 11. marec 2022
predavatelj / gost ura

Predstavitve nalog študentov magistrskega študija

doc. dr. Tatjana Dragovič
16.00 - 19.30
Zaključek zimske šole s podelitvijo certifikatov
prof. dr. Boris Bukovec 19.30 - 20.00
Pogostitev in neformalno druženje   20.00 - 21.00