E-učilnica E-indeks Slovensko English

EVROPSKA POSLOVNA ŠOLA

Danes si je nemogoče predstavljati kakršno koli udejstvovanje posameznika ali organizacije, zasebnega ali javnega subjekta izven evrospekga konteksta. Evropska pravni red narekuje pravice, dolžnosti in delovanje vsakega izmed nas in vseh skupaj pogosto v nezavidljive podrobnosti. Iz te perspektive je nujno razumevanje tega okvirja tako v zasebnem kot tudi poslovnem življenju, saj le to omogoča ustrezne preživetvene sposobnosti posameznikov, organizacij in nenazadnje držav.

Vabimo vas, da se udeležite prve Evropske poslovne šole, ki bo potekala v obdobju med novembrom 2018 in januarjem 2019 na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu.

Evropska poletna šola ponuja tri medseboj kompatibilne sklope, ki so namenjeni spoznavanju osnovnih pravil in principov delovanja Evropske unije. Udeleženci tako spoznajo temelje evrospkih javnih politik, evropsko upravno in pravno organiziranost ter evrospko poslovno okolje.

Na koncu študentje prejmejo skupaj 16 kreditnih točk in certifikat "Pripravljen za Evropo".

Skupni program

Prijava

 

Sklop 1

Evropske politike (6 KT)

Program
Izvajalec

Sklop 2

Evropski pravni in upravni okvir (5 KT)

Program
Izvajalec

Sklop 3

Evropsko poslovno okolje in upravljalske prakse (5 KT)

Program
Izvajalka

Študent se lahko udeleži tudi posameznega sklopa. V tem primeru prejme samo sorazmerni obseg kreditnih točk (brez certifikata).

 

Projekt se sofinancira s strani programa Erasmus+ Evropske Unije. Projekt poteka od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.