E-učilnica E-indeks Slovensko English

Aktivnosti

Jean Monnet Chair "European Union of Tomorrow" je osredotočen na pokrivanje razumevanja sedanjega in bodočega razvoja Evropske unije ter v tem kontekstu na popularizacijo evropskih vrednot, kot so strpnost, zavezanost človekovim pravicam, razvijanju in širjenju znanja ter kritičnemu vrednotenju družbene realnosti.

V tem okviru so organizirane raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ki udeležencem omogočajo proniclivejši vpogled v delovanje Evropske unije. Študentom je na voljo nabor izbirnih predmetov s področja Evropksih študij (upravljanje, pravo, ekonomija, javne politike). Na doktorskem nivoju je v tem kontesktu mogoče pridobiti naziv droktorja znanosti s področja evropskih študij. V izobraževalnem kontekstu sodelujejo tudi priznani tuji predavatelji z različnih področij evropskih študij.

Za zunanje okolje je na voljo Evropska poslovna šola v obsegu 18 ECTS z ustreznim certifikatom, ki potrjuje razumevanje delovanja Evropske unije, kar predstavlja v sodobnem poslovnem okolju zaposlitveno prednost (v nekaterih primerih pa ga je mogoče razumeti kot nujnost).

V okviru raziskovalne dejavnosti se posebna pozornost posveča nadlajnemu razvoju Evropske unije, njeno družbeno podstat v smislu razvoja evropske identitete ter Evropski pogled na problematiko mladih v sodobni ekonomiji.

V okviru Jean Monnet Chaira se izvajajo tudi različna gostujoča predavanja nosilca v tujini z namenom dostopanja večjega števila študentov do ključnih vsebin.

 

Rezultati

Knjiga 1: Future of the Europe

Knjiga predstavlja rezultate v zvezi z razvojem Evropske unije v teoretičnem pogledu in predstavlja izhodišče nadaljnjih raziskav na področju evropske prihodnosti. Dotika se naslednjih področij: Zgodovinski razvoj evropske ideje in ustanovitev Evropske unije; Dvig in vrhunec Evropske unije; Institucionalno in politično oblikovanje Evropske unije; Gospodarska kriza in Brexit; Evropa po Brexitu; Evropski demos in politični elitizem v Evropski uniji; Perspektive suverenosti in ponovni pojav države; Evropska legitimnost in identiteta.

Knjiga je trenutno na voljo v knjižnici fakultete, v prihodnje pa bo tudi v vseh večjih knjižnicah po Sloveniji. Vabljeni k branju!

Knjiga 2: Perspective of the European Youth

Knjiga predstavlja rezultate glede perspektiv evropske mladine in ponuja odgovore na vprašanje, kakšna Evropa bi obstajala po mnenju mladih generacij, ki bodo oblikovale Evropo prihodnosti. Knjiga se dotika naslednjih področij: Sodobna mladina in njen razvoj; Politični, socialni in ekonomski vidiki evropske mladine; Evropa po mnenju Evropske mladine; Mladinska identiteta; Zaznavanje Evrope med mladimi; Vrednote mladih; Mladinske težnje; Odrasli jutri v Evropi - napoved prihodnosti današnje mladine.

Članek 1: Future of the European Governance


 

Članek 2: Political manifestation of the nationalism of the European Union member states


 

Članek 3: Common European identity tomorrow


 

Članek 4: Labour struggles of European youth


 

 


 


Projekt se sofinancira s strani programa Erasmus+ Evropske Unije. Projekt poteka od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.