E-učilnica E-indeks Slovensko English

Študijske priložnosti

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v okviru projekta Jean Monnet Chair omogoča tako lastnim kot tudi zunanjim študentom različne študijske priložnosti.

Na doktorskem nivoju, skladno s slovensko zakonodajo, omogoča v okviru programa Menedžment kakovosti na podlagi izbirnega predmeta Nove paradigme razvoja Evrope in na podlagi teme doktorske disertacije, pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti s področja evropskih študij.

Na magistrskem nivoju pa fakulteta ponuja tri predmete s področja evropskega pravnega, poslovnega in javno političnega okvirja, kjer eksperti iz Slovenije in tujine tako lastnim kot tudi zunanjim študentom omogočajo seznanitev z vsebinami (brezplačno tudi za zunanje študente) in pridobitev do skupno 18 ECTS točk.

Magistrski študij:

Doktorski študij:

 


Projekt se sofinancira s strani programa Erasmus+ Evropske Unije. Projekt poteka od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.