E-učilnica E-indeks Slovensko English


Poletna šola 2013: SVK - Sistem vodenja kakovosti

Poletna šola 2013 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, je namenjena vsem študentom, ki si želijo hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter mentorjem delovne prakse z namenom pridobivanja kompetenc iz področja vodenja kakovosti. S Poletno šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva kot tudi s sorodnimi visokošolskimi zavodi doma in v tujini.

Z vsebino Poletne šole želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

V Poletni šoli 2013 se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije doma in po svetu uporabljajo na svoji poti do kakovosti. Ker bo v Poletni šoli ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji (Trimo d.d. in Upravna enota Novo mesto) smo prepričani, da bodo udeleženci Poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.