E-učilnica Slovensko English

Spletni posvet:
 Pogled v prihodnost vodenja

17. 11. 2021 od 16.00 do 18.30 ure je bil na Fakulteti za organizacijske študije (FOŠ) izveden spletni posvet »Pogled v prihodnost vodenja«. Posvet je vodila doc. dr. (EdD, VB) Tatjana Dragovič Andersen, ki vodi doktorsko raziskovalno skupino na področju vodenja na Univerzi v Cambridgu, Velika Britanija ter je prva in edina coachinja v Sloveniji z akreditacijo Master Certified Coach (MCC) pri International Coaching Federation, ZDA, ob tem pa poučuje Odličnost vodenja, Coaching v organizacijah ter Vodenje in organizacijska kultura na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu, je pa tudi priznana in nagrajena izobraževalna trenerka v mednarodnih korporacijah za področje razvoja vodenja.

Na posvetu so se ji pridružili tako domači kot tuji strokovnjaki in strokovnjakinje s področja vodenja, in sicer Gregor Sepaher, direktor Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, Sandra Stewart, ki je coach od leta 1999 z akreditacijo MCC (Master Certified Coach) pri Mednarodni Federaciji za Coaching (International Coaching Federation), ZDA, Mojca Novak, ki je izvršna direktorica sektorja Kadri in organizacija v družbi Adria Mobil, d. o. o., Sonja Gole, ki je generalna direktorica družbe Adrie Mobil, d. o. o., doc. dr. Tatjana Mlakar, ki je generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Steven Day, ki je doktorski raziskovalec trajnostnega izobraževanja na Univerzi v Cambridgeu v Veliki Britaniji ter direktor podjetja Smart Energy, Velika Britanija. Razprava je potekala v slovenskem jeziku, z občasnimi povzetki v angleščini za tuje govorce in s povzetki v slovenščini, ko so govorili tuji govorci.

Ključna vprašanja, ki so jih panelisti razpirali na spletnem posvetu so bila: katere spremembe so vodje vpeljali pri svojem vodenju v času COVID, katere spremembe bodo obdržali v obdobju po COVID, katere so tiste značilnosti procesa vodenja, ki bodo najbolj pomembne za vodenje v »post COVID« obdobju, katere značilnosti vodje bodo najbolj iskane pri kadrovanju vodij v »post COVID« obdobju in kako so te značilnosti drugačne od (ali podobne) značilnosti, ki se jih je v obdobju pred COVID-om iskalo pri kandidatih za vodje.

V sklopu posveta se je izvedlo tudi uradno odprtje Mednarodnega transdisciplinarnega raziskovalnega centra za razvoj in odličnost vodenja »Leadership Excellence and Development – LEAD« (ITRC LEAD) na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. ITRC LEAD namerava spodbujati doseganje raziskovalne in izobraževalne odličnosti na področju vodenja. Vizija ITRC LEAD je skozi nadgradnjo študijskih programov in obstoječih oblik izobraževanja, privabljanjem uglednih strokovnjakov iz domačih in mednarodnih inštitucij, izvajanjem pomembnih raziskovalnih projektov s področja odličnosti vodenja ter prispevkom k odmevnim znanstvenim objavam v uglednih mednarodnih revijah na temo odličnosti vodenja, v petih letih postati vodilni raziskovalni center odličnosti vodenja v Sloveniji, v desetih letih pa doseči širšo prepoznavnost v Evropi. Več o centru si lahko pogledate na povezavi.

afyB9lAiUU4