E-učilnica E-indeks Slovensko English

Odzivi udeležencev 

 

"Hvala za poslane informacije in predvsem hvala za včerajšnje izjemno zanimivo srečanje. Spodbudno je bilo slišati različne izkušnje in iz različnih delovnih okolij." (mag./M.A. Branka Kerec Prekoršek, univ. dipl. bibl. in lit. komp.)


"Vam in vašim sodelavcem en velik HVALA in ravno tako velik BRAVO. Včerajšnji posvet lahko opišem z vsemi presežniki, ki so nam na voljo. Formacija sodelujočih strokovnjakov je bila zagotovo do potankosti premišljena in po mojem mnenju odlično izbrana. Poleg vseh deljenih izkušenj, pogledov, nasvetov, idej in zgodb, je bilo čez celotno naše druženje čutiti nadvse prijetno energijo in pozitivne vibracije, ki jih tokrat tudi tehnologija ni mogla zamegliti. Verjetno nam je počasi že vsem jasno, da bo treba v naših okoljih nekaj temeljito spremeniti in ravno včerajšnji posvet je bil tisti, ki je odprl nove dimenzije." (Nastja Pevec)


"Ugotavljam, da Covid sam po sebi ni narekoval spremembo vodenja. V gospodarskih družbah so posvetili več pozornosti dobavnim verigam in obrambnim mehanizmom pred boleznijo, v lokalnih skupnostih in v državi pa se do sedaj niso prav dobro znašli, ker so se pri odločanju premalo ozirali na ugotovitve analitikov, iskali pa tudi niso novih pristopov k vodenju. Značilnost sedanjega obdobja vodenja je predvsem vse splošna menjava direktorjev družb kar bo v prihodnje prej odvračalo kot vabilo kakovostne kadre v vodenje.

Poudarila pa bi, da spremembo vodenja sama pandemija niti ni zahtevala saj je dobro sčasoma preveriti obrambne mehanizme tržnih in lokalnih skupnosti. Pandemija Covid je sestavni del upora narave proti človeštvu, ki z njo ne gospodari razumno in etično. V tem boju z naravo pa se bodo morale bistveno spremeniti značilnosti vodenja. Brez premoga, nafte in plastike se bo moralo ukiniti ne sluteno število delavnih mest pri 90 največjih onesnaževalcih okolja (R. Rizman, DP Dela 6.11.21). Kar je na svetu skladno z naravo se bo moralo razvijati hitreje kot do sedaj, odpirati nova delovna mesta in zaposlovati vse večje število prebivalcev na zemlji. Razvoj malega podjetništva bo neverjeten, sedanji management se bo moral specializirati in na novo oblikovati dobavne verige materialov in predvsem storitev. Družine bodo morale razviti nove oblike gospodarjenja z družinskim premoženjem, več vlagati v vseživljenjsko učenje in najti v sebi dovolj moči za nastopanje na trgu. Potrošniške navade se bodo zaradi ohranjanje narave postopoma spreminjale. Potrošniki ne bodo kupovali kar se jim ponuja pač pa samo tisto kar kot podjetniki potrebujejo in kar je potrebno za njihov obstoj. Svoj delež k spremembi značilnosti vodenja pa bodo doprinesli tudi roboti oziroma avtomatizacija. Nastajali bodo interdisciplinarni samostojni poklici, ki bodo svoje usluge vgrajevali v dobavne verige ne da bi zato potrebovali usluge vodenja. Zgleda, da bodo nove organizacijske enote imele značaj danes poznanega zadružništva oziroma prostovoljnega zavezništva.

Digitalizacija je že prioriteta v EU, razširila se bo na vsa področja in bistveno spremenila upravljanje s skupnimi zadevami, ki jih bodo vsebovali proračunski memorandumi. Javni zavodi in proračunska podjetja bodo morala rasti oziroma se razvijati v skladu z naraščanjem prebivalstva in delovati kot gospodarski subjekti ne glede na vir financiranja njihovih storitev. Skupnih zadev bo vedno več, nastajala bo občutljivost za davčno najprimernejše okolje in se bo zato krepil nadzor. Vodenje v tem družbenem segmentu bo zato dobil značilnosti iskalca ravnovesja med možnostmi in potrebami javnih storitev.

Kar je danes možno razbrati iz javno objavljenih analiz in kar nakazujejo aktivnosti za varovanje narave, se lahko reče, da bo pri vodjih najbolj iskana značilnost zaupanje v lastno sposobnost in pogum za samostojen vstop na trge. Razlikujejo se te značilnosti od sedanjih vsaj po (1) sedanjem zaupanju v službo in delodajalca, (2) po sklicevanju na nezadosten vir financiranja in (3) po sindikalnem prizadevanju po višjih plačah

Morda bi bilo dobro spoznati mnenje Edgarja in Petra Schein, ki nove značilnosti vodenja iščeta v ponižnosti (Ponižno vodenje) ali pa ugotovitve mag. Darinke Miklavčič, ki v svoji knjigi Umetnost vodenja ugotavlja, da je vodenje umetnost." (Joža Miklič)