E-učilnica E-indeks Slovensko English

enMednarodni transdisciplinarni raziskovalni center za razvoj
in odličnost vodenja (ITRC LEAD)

Vizija

V petih letih ITRC LEAD postane vodilni raziskovalni center odličnosti vodenja v Sloveniji, v desetih letih pa prepoznaven v Evropi.

Poslanstvo

Ustvarjamo odprti prostor za raziskovanje, odkrivanje, razumevanje in razvoj konceptov odličnosti vodenja s ciljem razvoja voditeljev prihodnosti.

OiLsCsgLWbc

Organizacijska struktura

 

Fakulteta za organizacijske študije ponuja študijske programe s prepletom različnih vidikov poslovne odličnosti, med drugim tudi odličnost vodenja.

Mednarodni transdisciplinarni raziskovalni center za razvoj in odličnost vodenja (ITRC LEAD) je spodbujevalec doseganja raziskovalne in izobraževalne odličnosti na področju vodenja.

Namen ITRC LEAD je razvijati interdisciplinarnost, multidisciplinarnost in transdisciplinarnost raziskovanja na področju vodenja. V centru podpiramo in promoviramo sodelovanja pri raziskovalnih projektih na lokalni in globalni ravni. Z deljenjem rezultatov raziskovalnih študij bogatimo znanja na področju odličnosti vodenja.

Cilji ITRC LEAD so:

  • Nadgraditi in posodabljati študijske programe in obstoječe oblike izobraževanja.
  • Zasnovati in organizirati zimske in poletne šole iz tematik področja vodenja.
  • Privabiti ugledne strokovnjake iz domačih in mednarodnih inštitucij.
  • Izvajati pomembne raziskovalne projekte s področja odličnosti vodenja. 
  • Prispevati k odmevnim znanstvenim objavam v uglednih mednarodnih revijah na temo odličnosti vodenja.

AKTIVNOSTI: