E-učilnica E-indeks Slovensko English

ZIMSKA ŠOLA 2021: Kovčing v organizaciji

 

Zimska šola 2021 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je namenjena vsem študentom, ki želijo preko neformalnega izobraževanja pridobiti znanja iz kovčinga v organizacijah in pri tem pridobiti kreditne točke (ECTS) ter vsem, ki jih tematika zanima. Z zimsko šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva.

Z vsebino Zimske šole udeležencem omogočamo:

Zimska šola je namenjena:

Zimsko šolo Kovčing v organizaciji bomo izvedli na daljavo v MS Teams okolju.