E-učilnica E-indeks Slovensko English

Povzetek ključnih sporočil posveta Pogled v prihodnost vodenja

 

Na Fakulteti za organizacijske študije je dne 17.11.2021 od 16.00 do 18.30 ure potekal virtualni posvet »Pogled v prihodnost vodenja«, ki je hkrati predstavljal uvod v uradno odprtje mednarodnega transdisciplinarnega raziskovalnega centra za razvoj in odličnost vodenja (ITRC LEAD). Panelisti so menili, da je bil COVID le eden izmed izzivov, s katerimi se voditelji srečujejo pri svojem delu. Opozorili so na pomen racionalnega odločanja v kriznih situacijah in pomen premisleka glede sprejetja ustreznih odločitev o prihodnosti poslovanja. Hkrati so poudarili tudi pomen ustrezne komunikacije in nujnosti vzpodbujanja občutka pripadnosti, solidarnosti ter povezanosti med zaposlenimi. Vodja prihodnost mora imeti sposobnost hitre prilagoditve in proaktivno pristopiti k reševanju izzivov. Kot posledico obdobja svetovne pandemije COVID-a so izpostavili pojav predrugačenja prepričanj o možnostih sprememb (tudi učinkovitosti dela na domu) ter preusmeritev pozornosti vodje na pomen ustreznega mentalnega stanja zaposlenih. Opozorili pa so tudi na pomen lastnih sprememb skozi miselnost rasti in izraziti pomen čustvene inteligence vodje.

Glede vodij prihodnosti so panelisti še poudarili, da mora le-ta imeti vse lastnosti, ki so pomembne pri vodenju. Torej, znanje, razvito empatijo, čuječnost in spretnost v komunikaciji, hkrati pa mora biti sočuten s sposobnostjo kritičnega razmišljanja. Poleg tega mora znati povezovati ljudi, biti strpen, mora biti zaupanja vredna oseba in zato skozi dejansko obnašanje voditi z zgledom. Razpolagati mora tudi z naslednjimi značilnosti: dominantnost, pogum in enakovredna obravnava članov teama, izpostavili pa so pomen obstoja sočutja oziroma čuječnosti in psiholoških znanj vodje. Prav tako so še dodali, da mora biti vodja sposoben zagotoviti občutek varnosti (tudi psihološke), hkrati pa mora biti tako prilagodljiv kot tudi fleksibilen. Vodja prihodnosti mora po mnenju panelistov znati sprejemati dejstva in iz njih izhajat, izhajati pa mora hkrati tudi iz vodenja, ki je usmerjeno v jutri in ne v včeraj. Izhajati mora tudi iz antropološkega znanja, saj mora kreirati skupno kulturo, identiteto, kako in zakaj sploh sobivati skupaj. Ob tem so panelisti še izpostavili, da so tudi vodje le ljudje in je potrebno gledati tudi na njihovo dobro počutje, saj drugače lahko izgorijo in ne uspejo več ponuditi, kar se od njih pričakuje.