E-učilnica E-indeks Slovensko English

Kakovost kot pridevnik ali samostalnik

Na Fakulteti za organizacijske študije odličnosti pripisujemo status vrednote. Trudimo se, da nas ta vrednota pri vsakodnevnem delu usmerja oziroma da jo »živimo«. V Politiki odličnosti FOŠ imamo izpisani izjavi o poslanstvu in viziji, štiri strateške usmeritve ter deset vrednot naše organizacijske kulture. V nizu teh vrednot je odličnost zapisana na prvem mestu. Opisali smo jo kot »Doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja FOŠ.«

Naš način delovanja opisujemo kot »potovanje od kakovosti k odličnosti«. Ob tem se zavedamo dejstva, da je govor o kakovosti govor o ljudeh in da je govor o kakovosti »organizacije« govor o kakovosti »ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi«. Potovanje od kakovosti do odličnosti organizacij je proces nenehnega sproščanja samopreseganja oziroma rasti in razvoja na osebni ravni, ki se ob zadostni kritični masi lahko prepozna tudi na organizacijski ravni. Na FOŠ odličnost ni opredeljena kot cilj, temveč bolj kot »pridevnik«, s katerim poskušamo plemenititi vse naše aktivnosti. Želimo da odličnost postane naša vrlina in v čim širšem obsegu tudi vrednota ter tako »samostalnik«.

Naš »humus odličnosti« temelji na preudarni in nadzorovani rasti ekipe visokošolskih učiteljev in ostalih sodelavcev, kjer smo in še vedno pripisujemo odločilno pomembnost negovanju skupnih vrednot. Na fakultetah pa smo na tem področju še pred posebnim izzivom, ki ga v »klasičnih organizacijah« ni. Fakulteta je po definiciji »skupnost študentov in učiteljev« kar pomeni, da smo na tem »potovanju od kakovosti do odličnosti« skupaj z našimi »odjemalci« torej študenti. In ti študenti »potujejo« z nami le določen čas, saj vsako leto pride nova generacija in predhodna diplomira. Vsaki generaciji in vsakemu študentu posebej moramo ne samo »dokazovati« našo verodostojnost pri negovanju odličnosti kot vrednote temveč želimo študentom to vrednoto tudi pomagati prepoznati na njihovi osebni ravni.

V osredotočenosti v odjemalce oziroma v našem primeru v osredotočenosti v študente prepoznavamo naše ključno načelo oziroma gradnik kakovosti in odličnosti. Tega ne počnemo zaradi »modnega trenda« v visokem šolstvu, temveč zaradi našega prepričanja, da je to samoumevno. O tem ne razpravljamo. To je dejstvo.

prof. dr. Boris Bukovec
dekan