E-učilnica E-indeks Slovensko English

2014-06-13: Zakaj študij menedžmenta?

Veseli smo, da se udejanjajo naša predvidevanja, da so študijski programi FOŠ univerzalno uporabni. Predvsem se to potrjuje pri študentih, ki imajo že nekaj let prakse na določenem strokovnem področju in se spogledujejo z izzivi vodenja. Na take priložnosti moramo biti pripravljeni. Svoj osebni razvoj moramo torej graditi tudi na pridobivanju kompetenc iz področja organizacije in menedžmenta. Če to storimo še preden se nam pojavijo priložnosti za napredovanje, potem bomo lažje »zaživeli« v vlogi vodje in v njej tudi uživali.

Biti vodja v organizaciji, pomeni biti sposoben obvladovati organizacijo – torej ciljno usmerjena razmerja med ljudmi. Po mnenju večine »velikih vodij« je za doseganje odličnosti vodenja potrebno zagotavljati tako delovno klimo v organizaciji, da zaposleni z veseljem pridejo v službo in da želijo dati svoj maksimum. Trditev je zelo kratka in enostavna, toda pristopi za vzpostavitev take klime so zelo različni, tako kot so organizacije in v njej zaposleni zelo različni.

Ker je govor o organizaciji govor o ljudeh, je tudi študij organizacije in menedžmenta preplet različnih vsebin, ki so povezna s ciljnim sproščanjem ustvarjalnih potencialov zaposlenih. Razlogi za študij menedžmenta so po našem mnenju:

Obvladovanje pristopov za ustvarjalno reševanje problemov.
Sposobnost učinkovitega in uspešnega delovanja v sleherni organizaciji.
Diplomanti so inovatorji in podjetniki.
Razvoj in izostritev vodstvenih, organizacijskih in strokovnih kompetenc.
Povečanje kompetenc za izboljšanje konkurenčnosti v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.
Veliko povpraševanje po organizacijskih znanjih v vseh strokah.
Izboljšanje kakovosti mreženja in razvoja komunikacijskih kompetenc.
Povečanje samostojnega, sistemskega, logičnega in analitičnega razmišljanja.

Prepričan sem, da če bi znanja, sposobnosti in veščin – torej kompetenc iz področja organizacije in menedžmenta bilo več, bi imeli manj nedorečenosti na ravni Evropske unije, države, pokrajine, občine in organizacij. Splošna kriza je tudi pokazatelj nepoznavanja osnov organizacije in menedžmenta. Očitna je odsotnost vedenja kako ljudi usmeriti za doseganja dogovorjenih ciljev.

To »nesrečno stanje« je za FOŠ lahko »srečno stanje«, saj obstoječa situacija generira potrebe po študiju organizacije in menedžmenta. Veselimo se prihoda novih študentov in skupnega razvijanja njihove ustvarjalnosti.

izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan

69eq_JfWEvI