E-učilnica E-indeks Slovensko English

Sodobna paradigma obvladovanja sprememb

Naravni zakoni so usmerjeni v nenehno samopreseganje, le - to pa je v tesni povezavi s spreminjanjem in spremembami. Tako se kot odziv na spremembe v okolju pojavljajo nenehne spremembe na civilizacijski, organizacijski in osebni ravni. 

Če hočemo postati usmerjevalci sprememb, moramo sprejeti učenje kot vseživljenjski proces, pri čemer imajo naši vzorci osnovnih predpostavk - paradigem, zelo velik pomen. Paradigme se v interakciji s spremembami v okolju nenehno spreminjajo, tako da se paradigma uspešne postmoderne družbe in organizacij bistveno razlikuje od predhodnih.

Teorija in praksa najuspešnejših organizacij kot »ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi« temeljita na gradnikih nove paradigme obvladovanja sprememb. Ti so prepoznani v usmerjenosti v rezultate, osredotočenosti na odjemalce, voditeljstvu in stanovitnosti namena, upravljanju s procesi in dejstvi, vključevanju zaposlenih, stalnem izboljševanju in inovativnosti, obojestransko koristnih partnerstvih in čedalje pomembnejši družbeni odgovornosti organizacij.

prof. dr. Boris Bukovec, dekan