E-učilnica E-indeks Slovensko English

2014-10-22: Vodenje z vizijo

Pomen vodenje z vizijo v organizaciji si po moje lahko najbolje razložimo, če sledimo uporabni logiki, da se najprej spustimo v definicijo njegovih ključnih besed: vodenje, vizija in organizacija. Vodenje pomeni doseganje ciljev ob pomoči drugih. Vizija pomeni odgovor na vprašanje kam želimo priti oziroma kaj želimo postati. Organizacija je definirana kot ciljno usmerjena razmerja med ljudmi.

Če vse to povežemo skupaj, vidimo da je vodenje z vizijo nekaj samo po sebi umevnega. Govor o organizaciji je govor o ljudeh in govor o usmerjanju sodelavcev k doseganju ciljev organizacije. To usmerjanje se udejanja v procesu vodenja, cilji organizacije pa se vedno izpeljejo iz vizije organizacije, le ta pa je v najodličnejših organizacijah izpeljana iz osebnih vizij vodstvenega tima. Tako kot je osebna odličnost pogoj za organizacijsko odličnost, je tudi vodenje z vizijo samega sebe predpogoj za vodenje z vizijo na ravni vodilnega tima. Odličnemu vodji sodelavci sledijo. Sledijo mu, ker mu zaupajo, pri tem pa največ šteje verodostojnost vodij. Bolj kot vodja verjameš v svojo vizijo in vizijo organizacije, bolj močno jo kot vodja udejanjaš, bolj močno ti sodelavci zaupajo in ti sledijo. Dober vodja usmerja svoje sodelavce, odličen vodja pa jih prepriča da verjamejo v vizijo organizacije.

Moč internalizacije vizije je skoraj brezmejna. Vse to je učbenikih o temeljih organizacije zapisano že več desetletij, današnji čas turbulentnih in korenitih sprememb in nenehnega stopnjevanja pričakovanj odjemalcev pa nas je na »srečo« spomnil, da moramo vodenju z vizijo pripisovati odločilno pomembnost. Žal nekateri to spoznajo pozno, večina pa prepozno.

 

izr. prof. dr. Boris Bukovec,
dekan

RJcOAeoO_Nc