E-učilnica E-indeks Slovensko English

Organizacijska kultura FOŠ

Vsako leto, v sklopu predavanj, s študenti delim svoje prepričanje, da je potrebno izzive in priložnosti v okolju nenehno spremljati in se na nanje prilagajati z uvajanjem ustreznih sprememb. Nikoli ne pozabim poudariti, da moramo pri tem slediti poslanstvu in viziji organizacije ter spreminjanje udejanjati v okvirju lastne organizacijske kulture.

Skupaj ugotavljamo tudi, da v se v hitenju pri iskanju »takojšnjih« odgovorov ta »strateški« razmislek o poslanstvu, viziji in organizacijski kulturi, žal, prevečkrat opušča. Opažamo delne popravke definicij poslanstev in vizij organizacij, zelo redko pa so opazni popravki v definicijah organizacijskih kultur. Žal, ta »opuščena priložnost« siromaši organizacije pri udejanjanju pravih in pravilnih odgovorov, predvsem pa njihove kakovosti. Ravno »kako« nekaj delati in narediti odločilno temelji v kulturi organizacije.

Organizacijska kultura predstavlja zbir vrednot, nazorov, norm, pravil vedenja in simbolov, ki so specifične za neko organizacijo. Predstavlja svojstven način dela in obnašanja ter uteleša iz nje izhajajoča pravila in norme delovanja. Je socialna tvorba, ki je splošno sprejeta. Nastaja postopno, se jo da naučiti, je prilagodljiva in neposredno neoprijemljiva.

V današnjem turbulentnem okolju se organizacijski kulturi pripisuje pomen stalnice oziroma kompasa pri presojanju aktivnosti organizacije. V stopnji svoje fleksibilnosti in usmerjenosti k posamezniku predstavlja zelo pomemben dejavnik pri obvladovanju organizacijskih sprememb.

Na FOŠ smo z letošnjo novelo Strateškega načrta vrednote naše organizacijske kulture rahlo »obogatili«. Tako smo dosedanjo »družbeno odgovornost« nadgradili v »trajnostno družbeno odgovornost«, pri vrednoti »enakost« pa smo dodali vidike vključevanja. Vrednote organizacijske kulture FOŠ so: 

prof. dr. Boris Bukovec,
dekan