E-učilnica E-indeks Slovensko English

Ključna je naša osredotočenost na odjemalce

Osredotočenost na odjemalce je osrednji in eden najpomembnejših gradnikov filozofije vodenja FOŠ. Kot dekan sem ponosen na svoje sodelavce, ki gojijo zavedanje, da so odjemalci primarni razlog našega obstoja in da si moramo z razumevanjem in predvidevanjem njihovih potreb ter pričakovanj prizadevati za ustvarjanje nove vrednosti zanje.

V procesu izvajanja študijskih programov tako naše odjemalce prepoznavamo v študentih, v procesu izvajanja raziskovalno razvojne dejavnosti pa v naročnikih projektov, udeležencih konferenc in bralcih edicij naše založniške dejavnosti.

Svojo konkurenčno prednost pred ostalimi visokošolskimi zavodi prepoznavamo ravno v naši nenehni in verodostojni osredotočenosti v odjemalce ter težnji k preseganju njihovih pričakovanj. Upam da se je večina naših študentov prepričala o verodostojnost naših 10 ključnih razlogov za študij na FOŠ, s katerimi sistematično udejanjamo našo osredotočenost na odjemalce:

• Predavatelji z bogatimi izkušnjami v stroki,

• študijski programi za boljšo zaposljivost,

• izbirni predmeti z različnih področji,

• hitra odzivnost študentskega referata,

• timsko delo v majhnih skupinah,

• osebni pristop do študentov,

• Poletne šole v poslovnem okolju s pridobitvijo certifikata,

• mednarodno sodelovanje,

• urnik prilagojen zaposlenim študentom,

• ustvarjaj v regiji odličnosti.

Želimo si, da bodo ti razlogi za študij na FOŠ in naša osredotočenost na odjemalce rezultirali v množici na novo vpisanih študentov v programe menedžment kakovosti. Lani smo vpisali 42 novih študentov, letos pa jih pričakujemo 50.

Smo bili in ostajamo optimisti.

izr. prof. dr. Boris Bukovec,

dekan

cpVVyE3IyaY