E-učilnica E-indeks Slovensko English

V središču organizacije so medsebojni odnosi!?

Moje tokratno razmišljanje je bilo spodbujeno oziroma »izzvano« z nedavno javno polemiko v medijih. Ob velikem spodrsljaju ministra za kulturo, ki je sedaj že odstopil, so vplivni politiki, vidni gospodarstveniki in pomembni profesorji vzneseno zatrjevali, da so v vsaki organizaciji medsebojni odnosi najpomembnejši.

Ta njihova »ugotovitev« me sama po sebi ni izzvala. Sploh ne. Izzval me je bolj kontekst, v katerega je bila ugotovitev umeščena in komentirana. Izpadlo je, da so »šele sedaj ugotovili«, da je temu tako. Torej, da so medsebojni odnosi v organizaciji ključni za njeno poslovno uspešnost in da ta poslovna uspešnost temelji na osebnem razvoju vsakega in vseh zaposlenih. Poudarjeno je bilo tudi, da ima pri tem ključno vlogo vodilno in vodstveno osebje.

Ob tem »odkritju tople vode« se mi je porajal tudi prijeten občutek, ko sem pomislil na študente naše Fakultete za organizacijske študije. Veseli me, da našim bodočim diplomiranim organizatorjem, magistrom menedžmenta kakovosti in doktorjem znanosti že od prvega letnika dalje ponavljamo našo definicijo organizacije kot »ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi«. To definicijo imamo izpisano tudi na naših promocijskih gradivih in pisalnih blokih. To definicijo želimo vtisniti v njihovo podzavest in ob tem poudarjamo, da je ključna naloga vsakega vodje, da sodelavce usmerja k doseganju postavljenih ciljev. To »usmerjanje razmerij med sodelavci« pa lahko razumemo tudi kot »usmerjanje medsebojnih odnosov med sodelavci«.

Drugače povedano, organizacija mora gojiti tiste vrednote, ki bodo omogočale vzpostavitev takega komuniciranja, ki bo zagotovilo enoznačno in jasno razumevanje ciljev ter nalog, obenem pa dajalo toliko motivacijskega naboja, da bo ustvarjalnost sestavni del vsakega opravila.

Ob zaključku navajam eno, meni za sedaj najljubšo definicijo odličnega vodje, ki jo vsakokrat delim z našimi študenti: »Odličen vodja mora v organizaciji zagotavljati tako delovno vzdušje, da sodelavci z veseljem prihajajo v službo in želijo dati svoj maksimum«.

 

prof. dr. Boris Bukovec,
dekan